บริการของเรา

เรามีความพร้อมและตั้งใจให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่คุณรักได้รับการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อช่วยให้ฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ อีกทั้งบรรยากาศสถานที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เงียบสงบ กว้างขวาง ปลอดภัย ดุจดั่งอยู่บ้านพักตากอากาศ

icon-1

ดูแลผู้สูงอายุ

เพื่อชะลอการเสื่อมถอยของร่างกาย

icon-4

ดูแลผู้ป่วยโรคไต

ดูแลทั้งแบบฟอกเลือดทางหน้าท้องและฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยพยาบาลวิชาชีพ

icon-2

มีราคาให้เลือกในแต่ละงบประมาณ

สามารถเลือกแผนการพักฟื้นตามงบประมาณได้

icon-5

ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด

ฟื้นฟูร่างกายด้วยกายภาพบำบัด

icon-3

ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

พลิกตัว ,ดูแลสายสวนปัสสาวะ, ให้อาหารทางสายยาง

icon-6

กิจกรรมสันทนาการ

มีกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมยามว่าง เพื่อผู้สูงอายุ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรายเดือน

 

ประเภทห้อง บุคคลทั่วไป ผู้ป่วยติดเตียง
ห้องรวมเจ็ดเตียง 20,000 บาท 22,000 บาท
ห้องคู่ 25,000 บาท 27,000 บาท
ห้องเดี่ยว 32,000 บาท 34,000 บาท


อัตราค่าบริการรายวัน

ประเภทห้อง บุคคลทั่วไป ผู้ป่วยติดเตียง
ห้องรวมเจ็ดเตียง 1,200 บาท 1,400 บาท
ห้องคู่ 1,450 บาท 1,850 บาท
ห้องเดี่ยว 1,700 บาท 1,900 บาท

ทีมแพทย์ พยาบาลมืออาชีพ

มั่นใจในการดูแลอย่างถูกหลักอนามัย โดยทีมสหวิชาชีพตลอด 24 ชม.

พญ. จรรยาพร ตั้งประเสริฐ อายุรแพทย์โรคไต

พญ.จรรยาพร ตั้งประเสริฐ

อายุรแพทย์โรคไต

พยาบาลวิชาชีพ

ปรียย์ณัฐ เหลี่ยมทอง

พยาบาลผู้ดูแลประจำศูนย์

พยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์

ณัฐรดา ภักดิ์มี

พยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์

ผู้ช่วยพยาบาล

รัศมี อรรถอินทรีย์

ผู้ช่วยพยาบาล

ที่ตั้ง

แอมดี ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ